Single Origin

Choklad som görs av kakaobönor från en specificerad geografisk plats såsom en plantage, en region eller i vissa fall ett land. På grund av relativt likartade växtlägen, mikroklimat, jordmån och vattentillgång anses kakaon uppvisa likartade smakprofiler som lyfts fram i den färdiga chokladen.

Marou _Tien Giang _mork _singleorigen _choklad _Beriksson _web